Svůj videoklip můžete přihlásit přes portál FilmFreeway

Tlačítko přihlášení

No Stress Music Video Awards (dále jen „NSMVA“) vyhlašuje No Stress Production s.r.o. (dále jen „NSP“) na základě hlasování odborné poroty.

I. Pravidla pro udělování No Stress Music Video Awards

1. NSMVA mohou být uděleny videoklipům, které měly premiéru vždy v daném roce, pro který je nový ročník NSMVA vyhlašován. 4. ročník ocení klipy natočené v roce 2023.
2. Přihlášením AV díla do NSMVA udělujete souhlas s jeho zveřejněním na komunikačních platformách NSMVA, v tiskových materiálech a v rámci slavnostního vyhlášení ocenění.
3. Přihlášením AV díla do NSMVA čestně prohlašujete, že přihlášené AV dílo bylo vyrobeno nebo mělo premiéru v roce 2023.
4. Svůj videoklip můžete přihlásit přes stránku FilmFreeway.
5. NSMVA jsou vyhlašovány v kategoriích:
  • Nejlepší videoklip roku
  • Nejlepší režie
  • Nejlepší kamera
  • Nejlepší střih
  • Nejlepší herecký výkon
  • Cena za kreativní přístup
  • Nejlepší nízkorozpočtový klip
  • Šok roku
  • Síň slávy
6. NSMVA v kategoriích Nejlepší videoklip roku, Nejlepší nízkorozpočtový klip a Šok roku náleží producentovi videoklipu, v ostatních kategoriích výkonnému umělci.
7. Osobnosti do Síně slávy vybírá NSP. V každém roce bude oceněna významná osobnost, která se podílela na globálním uměleckém posunu videoklipů z vybraného státu.
8. Jednotné startovné pro všechny kategorie je 12€ do termínu Earlybird, 17€ do termínu Regular a 22€ do termínu Late. Startovné pro Gold Members je 9€ do termínu Earlybird, 14€ do termínu Regular a 19€ o termínu Late. Více informací o Gold Membership se dozvíte zde.

II. Způsob hlasování o nominacích na NSMVA

1. Každý člen poroty hodnotí všechny videoklipy zaslané do soutěže.
2. Podílí-li se některý člen poroty nebo jeho blízká osoba na výrobě, distribuci či propagaci videoklipu, o němž se hlasuje, nesmí pro tento videoklip hlasovat. Každý člen poroty se zavazuje NSP sdělit, jestli se na některém z hodnocených videoklipů podílel.
3. Hlasování probíhá ve dvou kolech. Do druhého kola postoupí pět videoklipů nebo pět osob v každé kategorii, určených porotou, které obdrží největší počet bodů. Zvítězí film a osoba, které obdržely nejvyšší počet bodů od poroty ve druhém kole.
4. Hlasování o nominacích na NSMVA je neveřejné.